trojUpravaVod2

Odstranění dusičnanů v domácnosti

OdstraneniDusicnanu

 

Dusičnany jsou zdravotně závadné, zejména pro kojence, a proto je jejich odstranění velmi žádoucí. Úpravu vody je možno řešit dvěma způsoby, buď pro celou domácnost centrálním filtrem nebo pro jeden kohoutek s vodou určenou ke konzumaci v kuchyni.

 

Centrální filtr pro odstranění dusičnanů je obdobné zařízení jako pro změkčování vody, pouze s jinou náplní iontoměniče (anexu), selektivně odstraňujícího dusičnany. K výpočtu je nutný fyzikálně - chemický rozbor (zejména obsah dusičnanů, chloridů, síranů a hydrogenuhličitanů). Kvalitní voda je pak v rozvodu do celého objektu.

Na stejném principu funguje i malé zařízení pod dřez se samostatným kohoutkem.

 

Pokud vysoké množství dusičnanů nebo chloridů neumožňuje použití filtrů s ionexem, lze použít membránovou technologii - např. jednotku AC 30. Toto zařízení doupraví vodu (i vodovodní) na vysokou kvalitu lahvované vody typu „Dobrá voda“. Použití této jednotky je omezeno zejména tvrdostí, obsahem železa a manganu. Vstupní voda musí být mikrobiologicky nezávadná.

 

Tato úprava vody se nehodí pro úpravu jakékoliv vody, je nutné odborné posouzení vhodnosti aplikace z důvodu snížení celkového obsahu solí.