trojUpravaVod2

Úprava podzemní vody pro průmysl

PodzemniVodaPrumysl 

Vlastní podzemní zdroj vody znamená pro podnik nebo obec značnou výhodu. Stálá kvalita vody během roku je výhodou oproti povrchovým vodám. Často je však třeba upravit některé parametry vody tak, aby vyhovovala potřebám daného provozu.

 

Nejčastější druhy úpravy vody z podzemí spočívají v následujících procesech:

 

Jednotlivá zařízení viz technologie.