trojUpravaVod2

Multivrstvá písková filtrace

MultivrstvaFiltraceBazenyPředevším v oboru bazénové filtrace vlastní firma Culligan patentované řešení filtrů s vrstvenými náplněmi Triple MediaTM. Filtry nepoužívají praní vodou a vzduchem, ale pouze vodou. Proto je možno vypustit užívání dmychadla. Filtrační vrstvy jsou uspořádány tak, že horní vrstva je tvořena největšími a přitom nejlehčími částicemi, zatímco nejspodnější vrstva obsahuje částice nejmenší a nejtěžší.

 

Toto uspořádání umožňuje dosahovat oproti klasickým pískovým filtrům podstatně vyšší filtrační rychlost a tím - při stejném výkonu - podstatně nižší prostorové nároky. Různě velké nečistoty jsou přitom zachytávány rovnoměrně od největších po nejmenší jednotlivými vrstvami filtru. Životnost náplně je prakticky neomezená, což zajišťuje regulátor průtoku, který zamezuje vyplavování filtrační náplně při praní vodního filtru.

 

Ve filtračním loži jsou zachytávány veškeré nerozpuštěné částice větší než 10 mikrometrů a také podstatná část koloidních částic (částice < 10 mikrometrů). Dochází k jevu samokoagulace vyvolané stimulací perikinetické i ortokinetické fáze koagulace přímo v loži filtru vlivem intenzivního míchání na specielních ostrohranných vrstvách filtrů.

 

Při nižším organickém zatížení (nižší návštěvnost nebo u soukromých bazénů) dovolují tyto filtrační vrstvy běžně úpravu zcela bez dávkování koagulantů, což je situace u běžných filtrů prakticky nemožná (ověřeno i v praxi). Je možno používat i filtrační rychlosti 40 – 45 m/hod.

 

Podrobnější informace o produktech viz. multivrstvé pískové filtry.