trojUpravaVod2

Bazény

Bazén ČZU Suchdol - Úpravna studniční vody pro sportovní areál ČZU. 


Obecní a městské úpravny pitných vod

CHÚV Hostivice - Vysoce sofistikovaná úprava pitné vody za použití nejmodernější membránové technologie.
CHÚV Landštejn - Úpravna vody z přehradní nádrže, znížení obsahu organických látek, železa a manganu.

CHÚV Nový Bor - Pročištění zákalu, organického a mikrobiologického znečištění. Technologie bylo potřeba těsnat do velmi malého prostoru a zároveň instalovat ve velmi krátkém termínu.

CHÚV Vysoký Chlumec - Rekonstrukce a náhrada nevyhovující technologie, odželeznění a odmanganování vody, instalace revezní osmózy, zvýšení kapacity systému a vyloučení dávkování manganistanu draselného.

CHÚV Žirovnice - Úpravna povrchové vody z nádrže na vodu pitnou, snížení CHSK a zelených organismů.

 

Průmysl a podnikání

Pivovar Antoš Slaný - Úprava studniční vody na méně mineralizovanou měkkou vodu vhodnou k výrobě piva.

 

Rodinné domy

RD Bradlec - Odstranění železa, zákalu a desinfekce vody, následně doplněno o změkčovací filtraci.
RD Braškov - Odstranění zákalu, železa, desinfekce a změkčení vody.

RD Ohrobec - Filtrace, změkčení a desinfekce vody.


Hotely a rekreační střediska

Penzion Humpolec na Šumavě - Úprava vody z vrtu, snížení nadlimitních hodnot manganu, železa, tvrdosti a organických látek.