trojUpravaVod2

Odstranění železa a manganu v domácnosti

OdstraneniZeleza

 

Zvýšené obsahy rozpuštěného železa a manganu (dvojmocné ionty) se vyskytují zejména v podzemní vodě a již při styku této vody se vzduchem dochází k oxidaci (vyloučení trojmocné formy železa - rez), která způsobuje rezavé zabarvení všech ploch ve styku s vodou i problémy na rozvodech vody a zařízení. Vždy je potřeba pomocí rozboru vody zjistit, který z iontů a v jaké míře překračuje normu. Proto je pro návrh zařízení nezbytné vycházet z úplného (ne kráceného) fyzikálně - chemického rozboru vody.

 

Podrobnosti o odželeznění vody a odstranění manganu v sekci technologie.