trojUpravaVod2

Úprava pitné vody, úpravny vod

 

Pokud potřebujete jakýmkoli způsobem upravit vodu, kontaktujte nás, a my Vám na základě parametrů surové vody, požadovaného výkonu [m3/hod, l/min] a požadované kvality upravené vody, vypracujeme zdarma nabídku nejvhodnější úpravy vody.

 

Častým, osvědčeným a zákazníky velmi kladně přijímaným postupem je před většími instalacemi složitějších úpraven instalovat pilotní linku, která zachovává veškeré projektované parametry velké úpravny (filtrační rychlosti, zdržné doby, dávky chemikálií,…). Zde se ověří správnost navrženého postupu a případně doladí některé parametry tak, aby nedošlo k problémům při realizaci úpravny vody.

 

Firma Culligan sama navrhuje a vyrábí  a dodává mnoho zařízení na čištění vody. Mezi nejžádanější patří zejména zařízení na změkčení vody (změkčovače vody), zařízení na filtraci vody, filtry pro odstranění železa a manganu (odželeznění a odmanganování vody), reverzní osmóza či dezinfekce vody a zařízení na dávkování chemikálií pro úpravu vody (např. chlornan sodný, hydroxid sodný, DUOZON 100L pro odstranění Legionelly, přípravek PAX aj).