trojUpravaVod2

Reverzní osmóza

reverzniOsmozaKotelny

Pro parní nízkotlaké a středotlaké kotelny a pro vyvíječe páry navrhujeme úpravu vody (změkčování, dekarbonizaci, demineralizaci, reverzní osmózu) v závislosti na kvalitě vstupní vody tak, aby kvalita upravené vody odpovídala příslušným normám.

 

To samé platí pro vysokotlaké kotle, pro které upravujeme vodu též pomocí vodních filtrů se smíšeným katexo-anexovým ložem (Mix-Bed).

 

Voda upravená demineralizačními stanicemi je díky své kvalitě často využívána také ve farmaceutickém, kosmetickém, elektronickém a chemickém průmyslu.

 

Výhodným technologickým postupem přípravy vysoce čisté vody je použití reverzní osmózy a následné dočištění vody demineralizační stanicí s náplní Mix-Bed. Produkce odpadních solí z demineralizační stanice se tak snižuje až o 95 %.

 

Více informací o technologii viz reverzní osmóza a deionizace.