trojUpravaVod2

Úprava povrchové vody pro průmysl

 

Pro účely úpravy povrchových vod disponuje firma multivrstvými pískovými filtry Cleer. Specialitou je zařízení pod obchodním názvem OFSY (Omnifiltration System). Jedná se o kompaktní sériovou dvoustupňovou filtračně-koagulační jednotku.

povrhovaVodaPrumyslPři aplikaci této jednotky se provádí tyto technologické kroky:

  • dávkování koagulantu,
  • kontaktní koagulační filtrace automatickou dvoustupňovou sériovou jednotkou OFSY,
  • dávkování pomocného flokulantu,
  • chlorace nebo jiné hygienické zabezpečení vody,
  • chlorace loží filtrů při regeneraci (prevence zarůstání vrstev organickou hmotou a následného „kanálkování“).

 

Organické látky, běžně nefiltrovatelný zákal a zabarvení je takto odstraněno. Regenerace jednotky je zcela automatická, proběhne za cca 35 minut. Regenerace se spouští na základě prošlého objemu upravené vody, časově, nebo externím signálem či obsluhou z dispečinku. Není vhodné spouštět regeneraci na základě tlakové ztráty, jelikož tato je u filtrů Culligan Cleer malá. Velmi důležité je, že filtry Culligan se běžně perou surovou - nikoliv upravenou vodou. K praní filtrů není nutný ani vzduch, praní probíhá pouze vodou s dostatečným průtokem. Pro zamezení nárůstů organické hmoty ve filtrech a filtračním loži se před započetím regenerace dávkuje ještě vysoká dávka chlóru (5 - 10 mg/l), která vysanituje filtr a zabrání slepení vrstev.

 

Nasazením této techniky dvoustupňové koagulační filtrace se eliminuje nutnost instalace prostorově i finančně velmi náročného čiřiče, celková investice do stavby i technologie se výrazně snižuje.

 

Výrazným přínosem pro provozovatele je plně automatický provoz zařízení, snadná obsluha a řízení dávek chemikálií.