trojUpravaVod2

Obecní a městské vodárny

 

Zařízení dodávaná firmou Culligan patří k naprosté technologické špičce v oboru. Za dobu své činnosti se Culligan vypracoval mezi největší firmy v oboru dodávek a montáží komplexních technologií v oboru úpravy pitných vod.

ObecniVodarny

 

Culligan nedodává pouze zařízení, v oboru úprava pitné vody poskytuje především komplexní služby počínající odborným poradenstvím a návrhem technologie úpravy vody až po realizaci, chemický i technický servis. Pro složitější technologické návrhy instalujeme vlastní pilotní linku modelující specifické technologie Culligan pro úpravy pitných a technologických vod.

 


Pokud potřebujete jakýmkoli způsobem upravit vodu, kontaktujte nás, a my Vám na základě parametrů surové vody, požadovaného výkonu [m3/hod, l/min] a požadované kvality upravené vody, vypracujeme zdarma nabídku nejvhodnější úpravny vody.

 

Častým, osvědčeným a zákazníky velmi kladně přijímaným postupem je před většími instalacemi složitějších úpraven instalovat pilotní linku, která zachovává veškeré projektované parametry velké úpravny (filtrační rychlosti, zdržné doby, dávky chemikálií,…). Zde se ověří správnost navrženého postupu a případně doladí některé parametry tak, aby nedošlo k problémům při realizaci úpravny vody. Takto firma odzkoušela problémové případy úpravy vod pro Sušici, nemocnici a město České Budějovice (na počátku až 24 mg/l železa!), obec Přehýšov (dodávka nevhodné a nefunkční technologie konkurenční firmy) a další.