trojUpravaVod2

Filtrace mechanických nečistot v domácnosti

 

Mechanické znečištění (nerozpuštěné látky) mohou být přítomné již ve zdroji vody nebo se do vody dostávají během distribuce (např. ze starých rozvodů vody).

Vhodné zařízení filtrace vody (vodní filtr) je třeba vybrat podle množství a velikosti mechanických částí a také podle potřebného průtoku zařízením.

 

Podrobnější informace viz mechanická filtrace.

Dechlorace