trojUpravaVod2

Úprava vody pro kotelny a energetiku

 

Jednou z nejdůležitějších oblastí, kde je úprava vody vyžadována, je tepelná energetika. Zde se uplatňuje široký sortiment výrobků značky CULLlGAN. V teplovodních a horkovodních kotelnách, při výrobě tepla a zejména páry je používání upravené vody technologickou nutností, která však může být realizovaná několika způsoby.

KotelnyEnergetika

 

Pro teplovodní a horkovodní systémy a pro výměníkové stanice stačí vodu filtrovat a změkčovat a následně upravovat dávkováním chemikálií tak, aby kvalita doplňovací a oběhové vody odpovídala technické normě pro dané energetické zařízení.

Pro parní nízkotlaké a středotlaké kotelny a pro vyvíječe páry navrhujeme úpravu vody (změkčování, dekarbonizaci, demineralizaci, reverzní osmózu) v závislosti na kvalitě vstupní vody tak, aby kvalita upravené přídavné vody odpovídala požadavku. To samé platí pro vysokotlaké kotle, pro které upravujeme vodu též pomocí filtrů se smíšeným katex-anexovým ložem (MixBed).

 

CULLIGAN tedy nabízí taková řešení, aby co nejvíce vyšel vstříc potřebám svých zákazníků. Jednotlivá řešení se přitom od sebe navzájem liší jednak výkony a jednak použitou technologií úpravy vody. Také filtrace a předúprava vody technologiemi Culligan znamená značný kvalitativní posun oproti klasickým technologiím užívaným při  úpravě technologických vod.

 

Od konce roku 2008 rozšířil Culligan Czech sortiment zařízení na úpravu vod pro kotelny a energetiku o velmi ekonomická změkčovací zařízení typu S a automatické filtry 20“ – 36“ s ovládací hlavou Magnum.

 

Technologie používané na úpravu vody pro kotelny a energetiku: