trojUpravaVod2

Filtrace vody

Písková filtrace vody separuje jemné mechanické nečistoty. Nečistoty se zachytí v prostorech mezi zrnky písku. Výhodou pískové filtrace vody je snadná regenerace pískové vrstvy.

FiltracePrumysl

Vícevrstvé pískové filtry

Technologie produkované firmou Culligan stojí na principu tlakové vícevrstvé filtrace. Tyto technologie jsou vyvíjeny více než 65 let a byly firemními specialisty dotaženy až do stádia patentovaných řešení složení filtračních vrstev s velmi vysokou účinností separace.

 

Specifikem filtrů Culligan je praní surovou (nikoli upravenou) vodou, bez praní vzduchem. To přináší provozovateli zjednodušení procesu praní a úsporu upravené vody.

Nemalou úsporou je také vyloučení nutnosti použití ventilátoru pro praní vzduchem.

 

Podrobnější informace viz technologie.