trojUpravaVod2

Filtrace vody

FiltracePrumysl

Technologie produkované firmou Culligan stojí na principu tlakové vícevrstvé filtrace. Tyto technologie jsou vyvíjeny více než 65 let a byly firemními specialisty dotaženy až do stádia patentovaných řešení složení filtračních vrstev s velmi vysokou účinností separace.

 

Specifikem filtrů Culligan je praní surovou (nikoli upravenou) vodou, bez praní vzduchem. To přináší provozovateli zjednodušení procesu praní a úsporu upravené vody.

Nemalou úsporou je také vyloučení nutnosti použití ventilátoru pro praní vzduchem.

 

Podrobnější informace viz technologie.