trojUpravaVod2

Změkčení vody pro energetiku a zdravotnictví

zmekceniKotelny

 

Pro snížení tvrdosti vody používá Culligan automatické změkčovací filtry s iontoměničovou náplní. Pro potřeby nepřetržité dodávky upravené vody je možno zařízení instalovat zdvojeně v tzv. duplexu: při regeneraci jedné iontoměničové náplně, druhá zajišťuje dodávku měkké vody.

 

Iontoměničová náplň Cullex na sebe váže kationty vápníku a hořčíku a místo nich do vody uvolňuje kationty sodíku. V okamžiku, kdy je zásoba iontů sodíku v Cullexu vyčerpána a Cullex je nasycen ionty vápníku a hořčíku, je nutné iontoměničovou náplň regenerovat roztokem soli (kuchyňská sůl – NaCl). Při regeneraci se zachycené ionty vápníku a hořčíku uvolňují a odtékají do odpadu, přičemž se na Cullex váží ionty sodíku, a tak je obnovena výměnná kapacita náplně.

 

Podrobnosti viz technologie změkčení vody.