trojUpravaVod2

Multitomová filtrace

MultitomovaFiltrace1Je další specialitou firmy Culligan. Jedná se o filtraci vody přes naplavenou vrstvu suspenze křemeliny (speciální rozsivkové zeminy) – tzv. Multitomu. Tato hmota je druhohorní, jedná se o minerální schránky odumřelých mikroorganizmů, vynikající velmi vysokou porozitou při malé hmotnosti. Takto naplavená vrstva je schopna zachycovat částice kolem jednoho mikrometru, po zapracování až kolem 0,5 – 0,2 µm. To způsobuje zachycení částic až na úrovni mikroorganizmů (bakterií).

 

Takto filtrovaná voda vyžaduje již minimální dávky chemikálií. Velmi nekonvenčně dobré výsledky poskytuje v kombinaci s ozonizací, kdy je možno bazén provozovat prakticky v bezchlorovém provozu (viz reference bazén Dětské lázeňské léčebny Kynžvart).

 

Uvnitř filtrů je sada filtračních elementů obsahujících pružinu, na které je natažena filtrační tkanina. Při naplavení Multitomu na element dojde k jeho stlačení tlakem vody. Při zanesení zachycenými nečistotami se provede výměna popsaným způsobem. Element se napne, naplavená vrstva se rozdrolí a spadne, poté je vypuštěna do odpadu (viz obrázek).

MultitomovaFiltrace3

MultitomovaFiltrace2

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnější informace o produktech viz multitomové filtry HCF.