trojUpravaVod2

Odstranění Legionelly

Legionelly jsou mikroorganizmy přirozeně se vyskytující v systémech rozvodů vody. K infekci dochází inhalací kontaminovaných aerosolů, tj. přes vodní kapičky. Hlavním představitelem a pro člověka nejnebezpečnějším zástupcem 39 známých bakterií Legionella je Legionella pneumophila 1. seroskupiny. Ona je příčinou téměř všech epidemických i sporadických legionářských onemocnění.

likvidaceLegianelly1

likvidaceLegianelly3likvidaceLegianelly2

Vzledem k tomu, že je přítomnost této bakterie regulována i legislativně, je čas tento problém řešit, především v nemocnicích a lázeňských zařízeních, hotelích především těch, které jsou vybavené klimatizací. Ale ohrožení vzniká i u vodotrysků, obytných budov, škol, věznic, lázní, letišť.

Současné molekulární metody pro detailní typizaci prošly rychlým vývojem a umožňují průkaz zdroje. Metody detekce jsou akceptované soudy. Provozovatelé těchto vodních systémů jsou vystaveni přímému a prokazatelnému nebezpečí soudních pří, které vyjdou v jejich neprospěch, pokud dojde k nákaze a případnému úmrtí vnímavého pacienta nakažením z vodních systémů v jejich správě a vlastnictví. K nákaze může dojít i z vodních systémů průmyslu, dolů, hutí, fontán, ve stáčírnách a plnírnách limonád, moštů a vína atd. atd. prostě všude, kde lidé přicházejí do styku s vodou a hlavně s vodním aerosolem (tříští).

Lázně – vnímaví pacienti nemají před termální vodou úniku. Současná legislativa nedovoluje razantnější nápravná opatření. Přehřátí nelze použít.

Panelová sídliště - jsou ideálním prostředím pro Legionelly. Družstva vlastníků šetří, udržuje se nízká teplota vody a její spotřeba. Servisní a údržbářská činnost se zanedbává. Teplá voda se vede z výměníkových stanic na dlouhé vzdálenosti, regulace stoupaček často chybí. V některých částech sídlišť se doporučená teplota vody dosahuje jen obtížně.

Hotely – legislativa EU (EU Guidelines, 2005 – www.ewgli.org) nutí k opatřením a sledování, dále hrozí poškození pověsti.

Bazény a vířivky – aplikace chlorové chemie nevede k úspěchu v likvidaci Legionell (ale i jiných mikrobů) – krom šokových hyperchlorací (většinou těžko aplikovatelných). Spousta atrakcí rozstřikujících vodu znamená latentně nebezpečná místa nákaz velkého rozsahu. Culligan zná efektivní, poměrně jednoduchá a investičně nenáročná řešení pro prakticky každého provozovatele.

Culligan používá pro odstranění Legionely několik osvědčených postupů:

  • Dávkování speciální směsné chemikálie Duozon 100L na bázi vyšších oxidů chlóru. Dávkování se provádí tzv. proporcionálně – vždy stejná dávka na základě měnícího se průtoku.
  • Dávkování chlórdioxidu (ClO2) vyrobeného na místě automatickým generátorem.