trojUpravaVod2

AC 30

ac30Jednotky AC 30 s nanofiltračním modulem

Do spotřeby cca 30 litrů/den.

 

Jednotka AC 30 je malé zařízení na principu reverzní osmózy, s reverzně-osmotickým nebo nanofiltračním modulem, které snižuje celkový obsah rozpuštěných látek (dusičnany, chloridy, sírany atd.), k umístění do kuchyňské linky.

 

Toto zařízení doupraví vodu (i vodovodní) na vysokou kvalitu lahvované vody typu "dobrá voda".

 

Použití jednotky je omezeno zejména tvrdostí, obsahem železa a manganu. Vstupní voda musí být mikrobiologicky nezávadná.

 

Tato úprava vod se nehodí pro úpravu jakékoliv vody, je nutné odborné posouzení vhodnosti aplikace z důvodu snížení celkového obsahu solí. Jednotku lze dovybavit remineralizační patronou. 

 

Cena: od 11 530,- Kč + DPH