trojUpravaVod2

Vodovodní filtr, vodní filtr pro domácnost

VodazVodovodu
I voda dodávaná z rozvodu pitné vody může být znečištěná (např. dopravou staršími rozvody) natolik, že pro její další využití je třeba ji následně vyčistit.

 

Nerozpuštěné látky, které se do vody většinou dostávají z distribuční sítě, účinně zachytí mechanické filtry na potrubí (potrubní filtry). Nežádoucí obsah chloru a chlorovaných organických látek odstraní potrubní a poddřezové filtry vybavené vložkou s aktivním uhlím.

 

Protože norma pro pitnou vodu limituje tvrdost vody pouze doporučeným rozmezím, je mnoha oblastech ČR do domácností distribuována voda s tvrdostí vyšší než je maximální doporučená hodnota a způsobuje tak obyvatelům technické problémy. Tento problém řeší instalace změkčovače na vstupní potrubí domácnosti.