trojUpravaVod2

Reverzní osmóza pro dialýzu

revOsmozaDialyza1Při periodickém ošetření na hemodialyzačním zařízení spotřebuje pacient s nemocnými ledvinami až stokrát více vody, než za stejnou dobu vypije zdravý člověk. Voda pro dialýzu nesnese ani stopové znečištění, a proto je třeba vodu upravovat.

Reverzní osmóza je technologie, která nejlépe zaručuje požadovanou kvalitu vody pro hemodialyzační stanice. Při použití úpravny Culligan není zapotřebí přidružený tlakový systém, ani zásobník upravené vody (tím se vylučuje riziko organického znečištění upravené vody). Reverzní osmózy Culligan doplněné nezbytnou předúpravou vody, kontrolním zařízením a distribučním systémem jsou pro hemodialýzy, díky našim dlouholetým zkušenostem, tím nejlepším řešením.

 

Mobilní úpravna - SDS (Single Dialysis Systém)

SDS je zařízení navržené pro domovní dialýzy a pohotovostní záchranné služby, které ho používají při akutních případech a pro převoz pacientů. SDS je kompaktní, elegantní a mobilní zařízení na kolečkách pro snadný přesun. Obsahuje reverzní osmózu a předčištění vody tvořené filtrací a dechlorací. Hlavní předností je snadné ovládání dotykovým panelem, kterým se řídí veškeré funkce úpravny. Výkon SDS je 80 ~ 100 l/h.  

revOsmozaDialyza2Systém je vybaven:

  • automatickou dezinfekcí
  • zvukovým a vizuálním alarmem
  • stálou kontrolou kvality upravené vody
  • nerezovým potrubním rozvodem vody
  • dotykovým ovládacím panelem
  • digitálním zařízením na měření konduktivity (vodivosti) vody

 

revOsmozaDialyza3

 

Reverzní osmóza pro hemodialýzu - MFP

Toto zařízení je svou velmi jednoduchou obsluhou, pevnou konstrukcí a prostorovou nenáročností předurčeno pro velmi široký okruh použití. Všechny komponenty jsou uchyceny na pevném rámu z materiálu odolného korozi. Součástí zařízení je nehlučné čerpadlo vyhovující přísným bezpečnostním požadavkům. MFP je možné také jednoduše napojit na samostatné dezinfekční zařízení.

 

revOsmozaDialyza4

 

Reverzní osmóza pro hemodialýzu - R.O.2

Systém R.O.2 byl vyvinut speciálně pro potřeby hemodialyzačního sektoru. Sestává ze dvou oddělených sekcí reverzní osmózy pracujících v sérii za sebou, čímž je dosahováno vysoké kvality a čistoty vody. V případech nouze je každá sekce reverzní osmózy schopna pracovat nezávisle na sobě jako dvě stanice. Pokud jsou zapojeny do série, produkují vodu té nejvyšší kvality, neboť každá vodní molekula musí projít dvěma osmotickými stupni. V prvním stupni je odstraněno 90 ~ 99 % solí a ve druhém stupni opět 90 ~ 99 % solí přicházejících z prvního stupně. Zbytková salinita vody je tím pádem skutečně minimální. Voda upravená R.O.2 je zbavena i mikrobiologického znečištění. Úroveň kvality upravené vody splňuje také požadavky farmaceutického sektoru na vstupní vodu. Přídavné zařízení (např. dezinfekce) může být napojeno na jednu ze sekcí reverzní osmózy, aniž by byla přerušena dodávka vody.

 

revOsmozaDialyza5

 

Dual Box

Nemocnice často požadují prostorově nenáročný systém, který je možné instalovat v krátkém čase.

Na základě těchto požadavků byl navržen systém Dual Box : dvě ocelové skříně obsahující

  • předčištění vody,
  • dvojitou reverzní osmózou,
  • hydraulické a elektronické napojovací a ovládací prvky.

Díky tomuto komplexnímu a jednoduchému řešení je systém Dual Box schopen okamžitě po dodání pracovat. Uživatel musí jen předem zajistit přívod surové vody, odvod upravené vody, napojení na odpad a přívod elektrické energie. Ve skříni s reverzní osmózou je také elektronický ovládací panel s kompletní kontrolou činnosti celého systému. Skříně jsou vybaveny zámky proti vstupu neoprávněných osob.

 

Podrobnější informace o reverzní osmóze.