trojUpravaVod2

Úprava teplé užitkové vody

TUVÚprava teplé užitkové vody (TUV) se provádí v nejhrubším členění z těchto důvodů:

  • zabránění vylučování inkrustací vodního kamene
  • zabránění korozí systémů TUV
  • ošetření proti rozvoji bakterií Pseudomonas a Legionela
  • odstranění organického znečištění z hrubě předupravené povrchové vody

 

Inkrustace systémů TUV ošetří změkčení vody nebo se provádí proporcionálním dávkováním (přesným na základě měnícího se průtoku) prostředku Stopkor, který současně zabraňuje korozím.

 

Ošetření TUV proti rozvoji velmi odolných mikrobů Pseudomonas a Legionella se provádí proporcionálním dávkováním specielního prostředku DUOZON 100L na bázi vyšších oxidů chlóru. Jedná se o prakticky jediný investičně dostupný systém ošetření TUV se zaručeným účinkem.

 

Odstranění organického znečištění se provádí koagulační filtrací.