trojUpravaVod2

Demineralizace vody pro kotelny a energetiku

demineralizaceKotelny

 

Jednou z nejdůležitějších oblastí, kde se uplatňuje široký sortiment výrobků značky CULLlGAN, je tepelná energetika a průmysl. Při výrobě tepla a páry a dále specifických technologických procesech je demineralizovaná voda často technologickou nutností.

 

Pro teplovodní a horkovodní systémy a pro výměníkové stanice postačuje vodu změkčovat a filtrovat a následně upravovat dávkováním chemikálií tak, aby kvalita doplňovací a oběhové vody odpovídala technické normě pro dané energetické zařízení.

 

Pro parní nízkotlaké a středotlaké kotelny a pro vyvíječe páry navrhujeme úpravu vody (změkčení vody, dekarbonizace, demineralizace, reverzní osmóza) v závislosti na kvalitě vstupní vody tak, aby kvalita upravené vody odpovídala příslušným normám.

 

To samé platí pro vysokotlaké kotle, pro které upravujeme vodu též pomocí filtrů se smíšeným katexo-anexovým ložem (Mix-Bed). Výhodným technologickým postupem přípravy vysoce čisté vody je použití reverzní osmózy a následné dočištění vody demineralizační stanicí s náplní Mix-Bed. Produkce odpadních solí z demineralizační stanice se tak snižuje až o 95 %.