trojUpravaVod2

Průmyslová filtrace

 

Neexistuje průmyslové odvětví, které nepotřebuje upravenou vodu. Průmyslová voda, určená k optimalizaci a úpravě vlastností výrobku také udržuje stroje v dobrém provozním stavu. Upravená voda je nutná  pro ohřívače a klimatizaci. Častým případem je požadavek na striktní kvalitu vody, který je prvotním požadavkem dodavatele určité výrobní technologie, konkrétního stroje nebo zařízení.

PrumyslovaFiltrace

 

Ve většině průmyslových společnostech upravená voda neznamená obecné zdokonalení výrobních podmínek, ale nutnost. Významné společnosti na světové úrovni používají technologii Culligan pro zaručení bezvadné, trvalé kvality ve všech jejich výrobních odvětvích: nealkoholické nápoje, ovocné džusy, likéry, konzervované potraviny, ale také výroba mikročipů, automobilový průmysl, farmaceutický a chemický průmysl.

 

Pokud potřebujete jakýmkoli způsobem upravit vodu, kontaktujte nás, a my Vám na základě parametrů surové vody, požadovaného výkonu [m3/hod, l/min] a požadované kvality upravené vody, vypracujeme zdarma nabídku nejvhodnější úpravny vody.

 

Častým, osvědčeným a zákazníky velmi kladně přijímaným postupem je před většími instalacemi složitějších úpraven instalovat pilotní linku, která zachovává veškeré projektované parametry velké úpravny (filtrační rychlosti, zdržné doby, dávky chemikálií,…). Zde se ověří správnost navrženého postupu a případně doladí některé parametry tak, aby nedošlo k problémům při realizaci úpravny vody. Takto firma odzkoušela problémové případy úpravy vody pro Sušici, nemocnici a město České Budějovice (na počátku až 24 mg/l železa!), obec Přehýšov (dodávka nevhodné a nefunkční technologie konkurenční firmy) a další.