trojUpravaVod2

Písková filtrace

 

Pískové filtry CLEER pro odstranění nerozpuštěných suspendovaných látek a zákalu jsou vícevrstvé pískové filtry s filtračním ložem tvořeným různými materiály s různou zrnitostí a specifickou hmotností. Největší znečišťující částice se zachytávají v horních vrstvách pískového filtru, zatímco nejemnější nečistoty se zachytávají ve spodních vrstvách pískového filtru.

Třetí vrstva granulátu mimořádné hustoty zabezpečuje jemnou filtraci, díky které je tento filtr schopen odfiltrovat při nominálních průtocích z vody všechny částice větší než 10 µm. Rozdílná sypná hmotnost materiálů přitom zabraňuje promíchaní vrstev při protiproudém praní.

Substrát inertních materiálů vyšší granulace zabezpečuje rovnoměrnou distribuci vody v celém filtru a zabraňuje úniku filtrační hmoty.

piskovaFiltrace

Složení filtračních vrstev je následující (odshora):

 • Cullcite 0,8 x 2 mm – filtrační antracit pro zachycení hrubších částic
 • Cullsan 0,6 x 0,8 mm – křemičitý písek
 • Garnet 30 - 40 – specielní ostrohranná vrstva s mimořádně vysokou filtrační účinností
 • Garnet 8 – 12 - specielní ostrohranná vrstva - pracovní a podložní vrstva
 • Cullsan 2 x 3 – podložní vrstva
 • Cullsan 6 x 9 – podložní vrstva
 • Cullsan 10 x 18 – podložní a drenážní vrstva
 • Cullsan 25 x 40 – podložní a drenážní vrstva (jen velké filtry)

 

Využití takto koncipovaných vrstev dovoluje použití i velmi vysokých filtračních rychlostí při vysoké kvalitě filtrátu.

 

Regenerace filtrů je řízena autonomní elektronickou programovatelnou jednotkou dle typu filtru. Tato je schopna ovládat přepínání pracích čerpadel při regeneraci a signalizovat jednotlivé kroky regenerace do nadřazeného systému nebo vzdáleného pracoviště.

 

Regenerace filtru probíhá ve třech krocích:

 • Protiproudé praní (Back Wash – BW)
 • Uklidnění
 • Zafiltrování (Conditioning Rinse – CR)