trojUpravaVod2

Odkyselení vody

odkyseleniFiltry CULLNEU

pro neutralizaci kyselých vod.

 

Filtry Cullneu obsahují náplň polovypáleného dolomitu. Při průtoku vody přes tuto náplň dochází k pomalému rozpouštění dolomitu, a tím ke zvyšování pH a k obohacení vody vápníkem a hořčíkem. Odkyselovací filtry jsou určeny pro surové vody s pH > 5 a s tvrdostí 5 – 15 °f. Hlavní oblastí využití filtrů Cullneu je odkyselování vod, jejich remineralizace a obohacování vápníkem a hořčíkem.