trojUpravaVod2

DEYOLIT NRC

deyolitNRC

 

Linky typu NRC jsou automatické dvoustupňové demineralizační stanice s oddělenou katexovou a anexovou kolonou v sérii. Produkují vodu s vodivostí nižší než 2 - 5 µS/cm.

 

Filtrační nádoby jsou z uhlíkové oceli zevnitř potažené vrstvou pryže a zvenku natřené protikorozním nátěrem.

 

Zařízení je ovládáno řídícím panelem s mikroprocesorem, konduktometrem a dvěma pilotními ventily, které ovládají jednotlivé provozní ventily.

 

 

Regenerace iontoměničových náplní může být iniciována

  • v závislosti na objemu upravené vody,
  • v závislosti na kvalitě upravené vody,
  • podle nastaveného časového intervalu.

 

Součástí zařízení jsou také průtokoměry regeneračních činidel. Katexová i anexová kolona jsou regenerovány souběžně a tím je dosaženo:

  • konstantní pH odpadních vod bez nutnosti instalace neutralizačních stanic
  • snížení spotřeby regeneračních činidel
  • zkrácení doby regenerace na cca 90 minut

Model

DEYOLIT NRC

 výměnná

kapacita

na filtrační

cyklus

(kg/CaCO3)

 max.

průtok

(m3/hod)

 trubní

připojení

(")

max.

solnost

vody

(mg/l) 

kvalita

upravené

vody

(MOhm/cm) 

vnější

rozměry

d x š x v 

(mm) 

 hmotnost

provozní/

přepravní

(kg)

 A2S 12 12 6,5 2" 600

od 0,2

do 0,5

2300x950x2450 1625/1300
 A2S 20 20 11 2" 600 2300x1050x2585 3036/2450
 A2S 30 30 16 2" 600 2300x1200x2640 4500/3600
 A2S 50 50 23 2" 600 2470x1410x2710 7000/5600
 A2S 80 80 40 21/2" 600 2820x1670x2815 10500/8400

* tyto hodnoty platí pro vodu se solností do 600 mg/l, s obsahem sodíku nižším než 20% solnosti, bez železa, manganu, sirovodíku, metanu, organického materiálu a chlóru

Příkon el. energie 20W.