trojUpravaVod2

Reverzní osmóza

Reverzní osmóza je v současnosti nejdokonalejší prakticky využívanou technologií úpravy vod. Tato technologicky nejvyšší forma filtrace umožňuje odstraňovat z vody:

  • 90 až 98% všech minerálních solí (dusičnanů, fluoridů, chloridů, síranů apod.)
  • 95 až 98% těžkých kovů (olova, kadmia, chrómu, rtuti, baria apod.)
  • arzen, selen, azbest, organické sloučeniny, bakterie (Cryptosporidium parvum, Escherichia coli aj.) a viry.

 

Jde přitom o fyzikální úpravu vody prakticky téměř bez použití chemikálií.

 

reverzniOsmoza

Reverzní osmóza je založena na využívání jevu zvaného osmóza, který je známý z přírody. Jestliže jsou v přírodních podmínkách (to jest bez dodatečného tlaku) dva roztoky s rozdílnou koncentrací látek v nich rozpuštěných (např. voda s vyšším a nižším obsahem soli) odděleny polopropustnou membránou, pak molekuly čisté vody začnou přes tuto membránu přecházet z roztoku méně koncentrovaného do roztoku koncentrovanějšího, dokud se koncentrace roztoků na obou stranách membrány nevyrovná. Na membránu přitom působí tlak přecházejících molekul - tzv. osmotický tlak. Když však na koncentrovaný roztok působíme tlakem vyšším než je osmotický tlak, pak voda proudí opačným směrem a z koncentrovaného roztoku prochází čistá voda na druhou stranu membrány, zatímco rozpuštěné látky jsou odváděny do odpadu.

 

Culligan nabízí celou řadu zařízení pracujících na principu reverzní osmózy, zejména pro podnikatelské a průmyslové využití, pro zdravotnictví (hemodialyzační oddělení, laboratoře, farmaceutický průmysl), a pro všechny obory, kde je potřeba voda vysoké kvality.

 

V systémech reverzní osmózy Culligan se používají spirálovitě vinuté polopropustné membrány, jejichž póry mají velikost pouze 0,00005 µm. Tyto polopropustné membrány jsou velice citlivé na kvalitu vstupní vody, a proto je nutná přiměřená předúprava, která vyloučí z vody mechanické znečištění, zvýšený obsah chlóru, železa, manganu, volného CO2, vápníku, hořčíku, a dalších nežádoucích látek.