trojUpravaVod2

Změkčovače vody, změkčení vody

 

V oboru změkčení vody patří Culligan mezi nejzkušenější dodavatele v celosvětovém měřítku. V ČR dodává firma Culligan několik řad změkčovačů vody:

Změkčovače vody

  • Nejprodávanější změkčovače Ekonomik s dobrým poměrem kvality a ceny pro použití v rodinných a bytových domech, maximální průtok: 5,7 m3/ h.
  • Kabinety Elegant pro použití v rodinných a bytových domech, maximální průtok: 2,0 m3/ h.
  • Cenově výhodné Kabinety Riversoft pro použití v rodinných a bytových domech, maximální průtok: 1,2 m3/ h.
  • Změkčovače značky Culligan MEDALLIST pro použití v rodinných a bytových domech nebo pro komerční použití,maximální průtok: 1,8 m3/ h.
  • Řada změkčovačů S s největší škálou zařízení pro použití od malých aplikací po průmyslové aplikace nebo pro komerční použití, maximální průtok: 33 m3/ h.
  • Změkčovače Culligan HI-FLO 3e, pro velké komerční a průmyslové aplikace, maximální průtok: 22.7 m3/ h.
  • Změkčovače Culligan ULTRA LINE, HA a HB, pro průmyslové aplikace, maximální průtok: 227 m3/ h.

 

Princip a funkce změkčovače vody

zmekceniVodní kámen (uhličitan vápenatý) zkracuje životnost všech zařízení, používajících tvrdou vodu a navíc výrazně zvyšuje jejich provozní náklady. Průchod tepla přes 10 mm silnou vrstvu vodního kamene je 1 295 krát menší než přes stejně silnou vrstvu mědi.

Již 3,2 mm silná vrstva vodního kamene tak snižuje účinnost tepelných zařízení o 20%, 6,4 mm vrstva o 40 % a 9,5 mm vrstva o 60 %, což znamená, že v posledním zmíněném případě je jenom 40 % provozních nákladů vynaloženo efektivně.

 

V tvrdé vodě se také hůře rozpouštějí všechny látky, což často zhoršuje kvalitu výrobků a dále zvyšuje náklady: snížení tvrdosti vody z běžných 15 na 5 stupňů německých, umožňuje snížit spotřebu pracích a čistících prostředků o 25%.

 

Všeobecně možno říci, že tvrdost vody způsobuje trvalé problémy a výrazně zvyšuje náklady ve všech oblastech podnikání, kde je voda základní nebo aspoň důležitou součástí výrobního procesu. 

 

Firma Culligan dodává a instaluje velmi pestrou škálu plně automatických změkčovačů na iontoměničovém principu. Je třeba zde s plnou odpovědností konstatovat, že pouze iontoměničové změkčovače skutečně plní 100% svou funkci, na rozdíl od spousty různých zařízení na magnetickém a jiném elektrickém principu.

 

Culligan, pro změkčování vody používá automatické změkčovací filtry s iontoměničovou náplní Cullex. Tato iontoměničová náplň Cullex na sebe váže kationty vápníku a hořčíku a místo nich do vody uvolňuje kationty sodíku. V okamžiku, kdy je zásoba iontů sodíku v Cullexu vyčerpána a Cullex je nasycen ionty vápníku a hořčíku, je nutné iontoměnič regenerovat. Regenerace probíhá automaticky.

 

Pro potřeby nepřetržité dodávky upravené vody je možno zařízení instalovat zdvojeně v tzv. duplexu: při regeneraci jedné iontoměničové náplně, druhá zajišťuje dodávku měkké vody.

 

Iontoměničovou náplň je nutnu regenerovat roztokem soli (kuchyňská sůl – NaCl). Při regeneraci se zachycené ionty vápníku a hořčíku uvolňují a odtékají do odpadu, přičemž se na Cullex váží ionty sodíku, a tak je obnovena výměnná kapacita náplně.

 

Všechny změkčovače Culligan jsou plněny náplní Cullex, která odpovídá předpisům pro styk s pitnou vodou.