trojUpravaVod2

RO2

RO2osmoza

 

RO2 jsou jednotky reverzní osmózy k odsolení vody s výkony 400 až 2000 I/h, navržené pro výrobu vody pro technologické nebo lékařské potřeby. Sestává se ze dvou oddělených sekcí reverzní osmózy pracujících v sérii za sebou, čímž je dosahováno vysoké kvality a čistoty vody. V případech nouze je každá sekce reverzní osmózy schopna pracovat nezávisle na sobě jako dvě stanice.

 

Pokud jsou zapojeny do série, produkují vodu té nejvyšší kvality, neboť každá vodní molekula musí projít dvěma osmotickými stupni. V prvním stupni je odstraněno 90 ~ 99 % solí a ve druhém stupni opět 90 ~ 99 % solí přicházejících z prvního stupně. Zbytková salinita vody je tím pádem skutečně minimální. Voda upravená RO2 je zbavena i mikrobiologického znečištění.

  

Kvalita upravené vody splňuje požadavky farmaceutického sektoru na vstupní vodu.

 

Přídavná zařízení (např. dezinfekce) mohou být napojena na jednu ze sekcí reverzní osmózy, aniž by byla přerušena dodávka upravené vody.

 

Použité konstrukční materiály, které se dostávají do kontaktu s vodou jsou odolné vůči korozi.

Maximální salinita vstupní vody pro toto zařízení je 2000 mg/l.

 

Model

RO2

 výkon

motoru

(kW)

hydraulické

připojení

nominální

výkon

(l/h)* 

rozměry

d x š x v

(mm)** 

přepravní

hmotnost

(Kg)

vstup výstup
 RO2 400  1,5+1,5 1" 1/2" 500 1000x700x1850 220
 RO2 800 2,2+2,2 1"  1/2" 1000 1000x700x1850 260
 RO2 1200 3+3 1"  1/2" 1500 1000x700x1850 310
 RO2 1600 4+4 1"  1/2" 2000 1000x700x1850 350

* Průměrný výkon je počítán na teplotu 20 °C a standardní operační podmínky.

** Rozměry jsou pouze orientační a mohou doznat změn.

 

Elektrické napájení 380 V / 50 Hz třífázové.

Instalovaný výkon a napětí se mohou měnit podle specifikace projektu.

POZNÁMKA: desalinátory série RO2 jsou dodávány bez elektrického panelu, který se kompletuje až v ČR dle požadavku na výbavu.