trojUpravaVod2

Malé filtry

 
Filtry řady 10, 12, 13 a 14 a 16“ pro malé uživatele


Pro odstranění železa a manganu disponujeme více technologiemi:


1.    filtrace automatickými filtry s aktivovanou náplní UFP s dávkováním oxidačního činidla
2.    filtrace automatickými filtry UFPY bez aktivace
3.    společné odstranění se změkčením a sorpcí amonných iontů na filtrech typu Crystal Right

 

Při vysokých obsazích železa a manganu a velké zátěži úpravny se používá vícestupňové technologie.

 

Filtry UFP - pro odstranění železa a manganu s oxidací a dezinfekcí


Filtrační lože těchto filtrů je tvořeno minerály umožňujícími odstranit železo a mangan bez potřeby regenerace filtračního lože manganistanem draselným KMnO4. Účinná vrstva filtračního lože – tzv. PYROLUSITE (Cullsorb M) má katalytický účinek, který musí být obnovován pouze chlórem. Přínosem tohoto postupu je kromě odstranění železa a manganu i současné hygienické zabezpečení vody – likvidace bakterií - při minimálních provozních nákladech.


UFP12UFP 12“
Řídící ventil:                automatický časový, orig. Pentair
Připojení:                    ¾“ nebo 1“
Odpad:                        ¾“
Průtok:                        1,0 m3/hod
Max. průtok:                1,8 m3 /hod
Praní:                          2,3 m3/hod
Prac. tlak:                    2 - 7 bar
Max. tlak. ztráta:          1,1 bar
Napájení el.energií:       220 V, 50 Hz,
Spotřeba:                     13 W maximum, 3 W stále
Rozměry:                     310x390x1530mm

 

Filtry UFPY - pro odstranění železa a manganu bez aktivace

 

Filtrační lože těchto filtrů je tvořeno minerály umožňujícími odstranit železo a mangan bez potřeby aktivace oxidačními činidly. Účinnou vrstvou filtračního lože je tzv. PYROLOX. Na náplni dochází k zachycení iontů železa a manganu, obsažených ve vodě, které se vlivem katalytického působení této náplně oxidují na nerozpustné formy, jež se následně odfiltrují v pískové filtrační vrstvě. Lze využít i s dávkováním oxidačního činidla, které urychlí a zlepší účinnost filtrace. Při provozu bez oxidačního činidla je životnost této náplně kratší, než životnost náplně Cullsorb M, provozované s aktivací.

 

UFP10UFPY 10“
Řídící ventil:                 automatický časový, orig. Pentair
Připojení:                     ¾“ nebo 1“
Odpad:                         ¾“
Průtok:                         1,0 m3/hod
Max. průtok:                 1,5 m3 /hod
Praní:                           2,7 m3/hod
Prac. tlak:                     2 - 7 bar
Max. tlak. ztráta:           1,1 bar
Napájení el.energií:       220 V, 50 Hz,
Spotřeba:                     13 W maximum, 3 W stále
Rozměry:                     257x390x1580 mm

 


Filtry CR (Crystal- Right) - pro odstranění tvrdosti, železa a manganu a amonných iontů


Automatický iontoměničový filtr se speciální náplní Crystal–Right je filtr, odstraňující společně nadbytečnou tvrdost vody, železo, mangan a amonné ionty a zvyšující pH vody. Filtrační hmota Crystal–Right svou jedinečnou krystalickou strukturou poskytuje velkou kapacitu pro iontovou výměnu a absorpci. Regenerace je prováděna solným roztokem. Náplň je odolná proti chlóru, proto je ideální pro použití spolu s chloračními sanitárními systémy. Tuto náplň nelze používat univerzálně pro všechny typy vod. Na rozdíl od používání klasických iontoměničových pryskyřic musí být zařízení pro úpravu vody na bázi zeolitu správně nadimenzováno, nastaveno a uvedeno do provozu odborníkem, aby nedocházelo k výstupu nedostatečně upravené vody z filtru nebo k nevratnému poškození hmoty filtru.


CR1054CR 1054
Řídící ventil:                            automatický objemový, orig. Pentair
Připojovací potrubí:                  3/4" nebo 1“
Odpad:                                    ½“
Průtok:                                    1,5 m3/hod
Max. průtok:                            2,0 m3 /hod
Objem náplně:                         28l
Kapacita:                                42 m3/dH            
Spotřeba soli/1 regeneraci:       4,0 kg
Pracovní tlak:                          1,4 - 8,4 bar            
Tlaková ztráta:                        1,0 bar            
Napájení:                                220 V, 50 Hz            
Rozměry:                                800x500x1580mm
Solný tank:                             100 kg


Ke všem filtrům nabízíme odbornou montáž a uvedení do provozu a záruční a pozáruční servis.

Při návrhu zařízení je nezbytné vycházet z fyzikálně - chemického rozboru vody. Technologický návrh vhodné technologie úpravy vody a cenovou nabídku zpracujeme zdarma.

 

 

 

Filtry UFP – automatické filtry s aktivovanou náplní pro odstranění železa a manganu. Řady 9, 10, 12 a 14 a 16“ pro malé uživatele.

 

Model

Průtok*

  Servisní Prací 

 prům.

m3/h

 max.

m3/h

 m3/h
 UFP 10 0,8  1,2 1,8
 UFP 12 1,2  1,8 2,3
 UFP 13 1,3  2,0 2,7
 UFP 14 1,5  2,5 3,4
 UFP 16 2,0  2,9 4,5
 UFP 21 2,2  3,2 6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* servisní průtok závisí na obsahu železa a manganu v surové vodě