trojUpravaVod2

Dusičnany ve vodě

Dusičnany ve vodě jsou přirozeným důsledkem tzv. dusíkového cyklu. V menších koncentracích nejsou dusičnany nijak nebezpečné a jsou běžnou součástí našeho života. Problém nastává při vyšším obsahu dusičnanů ve vodě. Důvodem mohou být nesprávné postupy při hnojení, únik odpadních vod apod. Na zvýšenou hladinu dusičnanů ve vodě jsou citlivé zejména děti.

zmekceni

Jedná se o obdobná zařízení jako pro změkčování vody pouze s jinou náplní iontoměniče (anexu) selektivně odstraňujícího dusičnany. K výpočtu kapacity je nutný fyzikálně - chemický rozbor (zejména obsah dusičnanů, chloridů, síranů a hydrogenuhličitanů). Kvalitní voda je pak v rozvodu do celého objektu.

Odstranění dusičnanů

Zařízení sestává z vlastního filtru naplněného anexovým typem iontoměniče a solného zásobníku (mokrý sklad soli). Provoz zařízení je plně automatický. Spouštění i průběh regenerace je ovládáno z řídící jednotky časovým spínačem.

 

Pokud složení vody neumožnuje použití iontové výměny, využívá se  v některých případech k odstranění dusičnanů pro částečné odsolení vody reverzní osmóza. I pro tento návh je nutný podrobný fyzikálně-chemický rozbor.