trojUpravaVod2

Dechlorace a odstranění organických látek

Dechlorace

 

Filtry CULLAR

pro odstranění organických sloučenin, chlóru, nežádoucího zabarvení, zápachu a nepříjemné chuti.

 

Filtrační náplň těchto filtrů je tvořena granulovaným aktivním uhlím s vysokou mechanickou odolností a vysokou adsorpční kapacitou. Tato adsorpční kapacita je dána výjimečným specifickým povrchem aktivního uhlí, který dosahuje hodnot 1000 ~ 1500 m2/g.

Nejčastěji se tyto filtry používají pro dechloraci vody, k odstranění vedlejších produktů chlorace (karcinogenní a mutagenní trihalogeny a tetrahalogenmetany THM), pesticidů, fenolů, krezolů, PCB, ropných látek, DDT, Lindanu a dalších organických sloučenin.

Filtry s náplní aktivního uhlí mají široké uplatnění jak v komerční sféře, tak v domácnostech jako poddřezové filtry, vhodné k instalaci do kuchyňské linky za účelem filtrace a doúpravy pitné vody.