trojUpravaVod2

DEYOLIT AMB

deyolitAMBDeionizer typu AMB je automatické zařízení se smíšenou katexo-anexovou kolonou, používané tam, kde se požaduje voda s vodivostí nižší než 0,5 µS/cm.

 

Deyolit AMB je často používán pro koncové čištění vody upravené dvoustupňovým demineralizátorem (Deyolitem NRC), či reverzní osmózou. Voda neobyčejně vysoké kvality, produkovaná tímto deionizérem je nezbytná nejen pro elektronický, farmaceutický a chemický průmysl, ale také pro zásobování vysokotlakých kotlů.

 

Filtrační nádoba je z oceli zevnitř protikorozně chráněné vrstvou pryže a zvenku epoxidovým nátěrem. Na plášti jsou pro vizuální kontrolu iontoměničových náplní (katexu a anexu) osazeny dva průhledy.

 

Dva průtokoměry umožňují kontrolu průtoku regeneračních činidel.

 

Řídící panel obsahuje elektronický konduktometr zajišťující automatické spuštění regeneračního cyklu, jakmile se kvalita upravované vody odchýlí od optimální hodnoty. Řídící panel je možné umístit odděleně od filtrační nádoby, například i do vedlejší místnosti.

 

Model

DEYOLIT AMB

 výměnná

kapacita

na filtrační

cyklus

(kg/CaCO3)

 max.

průtok

(m3/hod)

 trubní

připojení

(")

max.

solnost

vody

(mg/l) 

kvalita

upravené

vody

(MOhm/cm) 

vnější

rozměry

d x š x v 

(mm) 

hmotnost

provozní/

přepravní

 AMB 3000 3 3,4 11/4" 600 > 2 890x750x2710 600/350 
 AMB 5000 5 4,5  2" 600 > 2  1000x850x2800  700/400
 AMB 7500 7,5 6,8  2" 600 > 2  1000x1000x3200  880/500

* tyto hodnoty platí pro vodu se solností do 600 mg/l, s obsahem sodíku nižším než 20% solnosti, bez železa, manganu, sirovodíku, metanu, organického materiálu a chlóru

Příkon el. energie 250W.