trojUpravaVod2

Žirovnice

 

Zadáním bylo upravit povrchové vody z nádrže (rybníka) na pitnou vodu – odželeznění, odmanganování, snížení CHSK a zelených organizmů. 

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP:

 • hrubá předfiltrace surové vody rukávovými filtry RF s košem s otvory 2 mm
 • čerpání surové vody provozní a prací
 • proporcionální dávkování primárního koagulantu na bázi hliníku – (síranu hlinitého nebo PAX 18), pomocného organického flokulantu a korektoru pH (kyseliny sírové, bude –li potřebné)
 • dávkování chlornanu sodného při regeneraci filtrů pro jejich sanitaci
 • dvoustupňová kontaktní koagulační filtrace automatickým systémem OFSY Colour s filtry se zvýšenou filtrační vrstvou HI-FLO 9
 • meziakumulace
 • vápnění
 • proporcionální dávkování chlornanu sodného
 • proporcionální dávkování roztoku manganistanu draselného
 • čerpání
 • filtrace filtrem s aktivovanou náplní pro odstranění Fe a Mn
 • filtrace dvěma paralelně zapojenými filtry s náplní aktivního uhlí
 • měření pH, průtoku, a turbidity pro signalizaci stupně znečištění a následné využití pro automatizaci dávkování

VÝKON:

10 - 12 l/s, tj. 36 - 43,2 m3/hod