trojUpravaVod2

CHÚV Nový Bor

 

Na jaře roku 2016 instalovala firma Culligan CZ technologii pro úpravnu pitné vody pro zdroj Nový Bor – Arnultovice. Surová voda je odebírána ze zářezů, v období přívalových dešťů se začal objevovat zákal, zabarvení vody, zvýšený obsah organického a mikrobiologického znečištění. Problém se objevil v kritickém roce 2015 v létě a byla potřeba řešit jej ve velmi krátkém termínu. V místě byl naprosto minimální prostor pro instalaci technologie (viz foto mezery mezi vodojemem a pozemkem sousedního domu). Byl navržen temperovaný kontejner pro snadné usazení a rychlou dostupnost řešení pro instalaci technologie úpravy vody.

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP:

 • Tlaková AT stanice s frekvenčními měniči Grundfos 
 • Dávkování Al koagulantu
 • Dávkování alkalizačního činidla
 • Dvoustupňová kontaktní koagulační filtrace 
 • Dávkování pomocného flokulantu mezi první a druhý stupeň filtrace
 • Dávkování oxidantu – chlóru
 • Průtočný UV zářič s automatickým stíráním křemenné trubice

POUŽITÉ ZAŘÍZENÍ:

 1. AT stanice Grundfos Hydro Multi E,
 2. automatická dvoustupňová kontaktní koagulační filtrační jednotka OFSY 48,
 3. dávkovací čerpadla Grundfos DDA,
 4. UV zářič průtočný  s automatickým stíráním Spectron 30e DN80-U-78250-0,
 5. zákaloměr,
 6. pH metr
 7. měřič volného chlóru Hach - Lange


VÝKON:

8 l/s - max. 10 l/s, tj. 28,8 – 36 m3/hod