trojUpravaVod2

CHÚV Landštějn

 

Na jaře roku 2017 dodala firma Culligan CZ technologii pro úpravnu pitné vody Landštejn. Surová voda je odebírána z přehradní nádrže.
Obsahuje zvýšený obsah organických látek, železa a manganu. Technologie byla podle návrhu Culligan dodána společnosti KUNS Hranice, které provedla instalaci.

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP:

  • Jedná se o třístupňový systém úpravy vody ve dvou paralelně zapojených linkách:
  • Dávkování Al koagulantu
  • Dvoustupňová kontaktní koagulační filtrace 
  • Zvýšení pH 
  • Dávkování oxidantu - chlóru
  • Filtr s aktivovanou náplní Cullsorb M na odstranění Fe a Mn
  • Sorpční filtrace na granulovaném aktivním uhlí

POUŽITÉ ZAŘÍZENÍ:

  1. Automatická dvoustupňová kontaktní koagulační filtrační jednotka OFSY 120 – HI-FLO 9 speciál,
  2. automatický filtr s aktivovanou náplní na Fe a Mn HI-FLO 6 UFP 120,
  3. sorpční filtr GAC MR 100 s náplní granulovaného aktivního uhlí


VÝKON:

144 m3/hod