trojUpravaVod2

CHÚV Hostivice

 

Na jaře roku 2016 instalovala firma Culligan CZ vysoce sofistikovanou úpravnu pitné vody pro město Hostivice. Surová voda obsahuje značné množství dusičnanů, tvrdosti a solnosti.

 

Jádrem úpravny vody je reverzně osmotická jednotka IW-EVO 32. Celkový výkon úpravny dosahuje až 40 m3/hod kvalitní pitné vody, upravované nejmodernější membránovou technologií.

 

V budově vodárny již nebyl potřebný volný prostor pro instalaci, proto byla vlastní reverzní osmóza instalována do kontejneru. Ten je propojen s budovou vodárny izolovaným potrubním kanálem s temperačními topnými kabely.

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP:

 • vstupní tlaková AT stanice s frekvenčními měniči
 • rozdělení vody na dva proudy
 • změkčení části surové vody stávajícími katexovými změkčovači
 • dávkování antiscalantu a pyrosiřičitanu sodného pro dechloraci
 • filtrace vložkovými patronovými filtry FGX s účinností 5 m
 • reverzní osmóza IW – EVO 32
 • smísení permeátu z RO s obtokem na koncovou tvrdost cca 12°N
 • zvýšení pH dávkováním roztoku NaOH
 • postchlorace vyrobené pitné vody

 

POUŽITÉ ZAŘÍZENÍ:

 1. AT stanice Grundfos Hydro Multi E,
 2. dávkovací čerpadla Grundfos DDC,
 3. mikrofilmy FGX,
 4. reverzně osmotická jednotka IW-EVO 32,
 5. indukční průtokoměry Siemens MAG,
 6. měření volného chlóru Prominent,
 7. kontejner 40“


VÝKON:

40 m3/hod směsi pitné vody