globus

Profil společnosti

Firma Culligan má ve světě více než 1400 dodavatelsko-servisních středisek ve více než 90-ti zemích.  Ke klientele firmy Culligan ve světě patří i tak renomované firmy jako např. Hoechst, Ciba-Geigy, Henkel, Dow Chemical, Coca-Cola, Cinzano, Martini Rosi, hotely řady Sheraton či Hilton a mnohé další.

Culligan má svou vlastní výzkumnou a vývojovou základnu, kterou mohou využívat všechna zastoupení firmy Culligan ve světě. Každý rok jsou organizována setkání techniků a obchodních vedoucích středisek, kde jsou prezentovány novinky firmy, technicky zajímavé realizované úpravny vod a rovněž jsou diskutovány technické a jiné problémy, které se u jednotlivých středisek případně vyskytly.

Neustálý kontakt s velmi širokým záběrem řešení problémů v oblasti úpravy vod, spojený s vlastním vývojem a výzkumem, zaručuje zákazníkům Culligan to nejlepší a nejefektivnější řešení jejich problémů v této oblasti.